• RUCO-STAT ADM 抗静电剂

    RUCO-STAT ADM 抗静电剂 产品组份:烷基胺乙氧基化合物,阳离子 使用领域:适合化纤织物的抗静电剂,耐温和水洗,不影响手...

    [查看详细]

11条记录
纺织印染技术解决方案